I LOVE AUSZTRÁLIA Tanulj, dolgozz, élj Ausztráliában.

Anglia munkavállalás

2004. május 1-je óta a brit hatóságok nem korlátozzák a magyar állampolgárok munkaerőpiacra jutási jogát, így munkavállalási engedély nélkül, szabadon kereshetünk és vállalhatunk munkát az Egyesült Királyságban.

Magyar állampolgárok nem csak magánvállalatoknál, hanem az állami szektorban is elhelyezkedhetnek, vannak azonban olyan állások is, melyek brit állampolgársághoz kötöttek (főként az államapparátusban, a fegyveres erőknél, stb.), de ezt az állás meghirdetésekor szerepeltetik a követelmények között.

Munkavállalói regisztráció

A munkavállalói regisztrációs rendszer (Worker Registration Scheme) 2011. május 1-jétől megszűnt. Amennyiben egy magyar állampolgár  2011. április 1-je után kezdett el az Egyesült Királyságban dolgozni, már neki sem kellett a munkába állást követő 30 napon belül regisztráltatnia magát  az illetékes brit belügyminisztériumi hivatalnál (Home Office).

Adó- és TB szám (National Insurance Number)

Az egyesült királyságbeli munkavállalók adózása és társadalombiztosítási jogosultsága szempontjából fontos elem az ún. "National Insurance” (NI) szám beszerzése. A munkát kereső, elkezdő, adót fizető, illetve juttatásokat igénylő magyar állampolgárnak szüksége van NI-számra.

Ezt az adóhivatal adja ki egy ún. azonosító (feltérképező) interjú alapján, amelyben meggyőződnek a kérelmező személyazonosságáról, valamint arról, hogy törvényesen vállalhat-e munkát az Egyesült Királyságban. Az interjúra a helyi társadalombiztosítási irodákban (DWP office vagy Észak-Íroszágban a Social Security Office) kerül sor, előzetes időpont-egyeztetés alapján. Az interjú négyszemközt zajlik, szükség esetén tolmácsot is biztosítanak.

A bemutatandó okmányok listáját az interjú időpontjával együtt levélben küldik meg a kérelmező részére. Csak hiteles fordítással ellátott eredeti okmányokat fogadnak el, amelyekből néhányat elismervény ellenében egy időre benntarthatnak.

A személyazonosság igazolásához többek között a következő okmányokat fogadják el: útlevél, személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat. A munkavállalás igazolásához elfogadott dokumentumok többek között: fizetési bizonylat, regisztrációs igazolás, egyéni vállalkozók esetében számlák, Schedule D adóbevallási formanyomtatvány.

Kedvező elbírálás esetén a NI számot utólag postázzák, ideiglenes NI-számot nem állítanak ki.

Munkakeresés

A munkavállaló közvetlenül a sajtóban, az interneten vagy a brit hivatalos kormányzati tájékoztató portál álláskeresőjének segítségével találhat állásajánlatokat.


Az Európai Unió állásközvetítő rendszere, az EURES (European Employment Services) az EU-tagállamok foglalkoztatási hálózatainak, munkaügyi szervezeteinek hálózata is segíthet az álláskeresésben. Az EURES átfogó összeurópai állás-adatbázist kezel. Az ingyenesen elérhető adatbázis mind a munkavállalók, mind a munkaadók részére tartalmaz hasznos információkat, és két részre bontható: az egyik tárolja az adatokat a megüresedett álláshelyekről, a másik az EU- és EGT-államokat mutatja be: itt olvashatóak az egyes országokban hatályos munkajogi, adójogi, társadalombiztosítási, szociális szabályok, továbbá hasznos információk az adott ország politikai, kulturális, gazdasági és szociális helyzetéről.

Az EURES tanácsadókat foglalkoztat, akik segítenek az álláskeresőknek. Magyarországon mintegy 20 nagyobb városban tevékenykednek EURES tanácsadók.

Munkaszerződés

Az Egyesült Királyságban a munkaszerződések megkötése törvényileg szabályozott. Ennek alapján a munkáltató a munkavégzés megkezdésétől számított két hónapon belül köteles a munkavállaló számára biztosítani egy írásos munkaszerződést /nyilatkozatot/ kollektív megállapodást, amely tartalmazza a szerződés fő feltételeit.

A munkaszerződésnek tartalmaznia kell:

 • a munkáltató és a munkavállaló nevét
 • a munkaköri leírást
 • a munkavégzés kezdetének időpontját
 • a munkavégzés helyét, valamint a munkáltató címét
 • a fizetés mértékét, időpontját
 • a munkaidőt
 • a fizetett szabadságot és a táppénzt
 • a felmondási idő hosszát, a fegyelmi szabályokat, valamint az elbocsátási eljárás menetét.

Amennyiben probléma merül fel a munkáltató és a munkavállaló között, a Tanácsadói, Békéltetési és Választottbírósági Szolgálathoz (Advisory, Conciliation and Arbitration Service - ACAS) tudsz fordulni.


Munkaszüneti napok, ünnepnapok

 • Január 1. - Újév napja
 • Április 10. - Nagypéntek
 • Április 13. - Húsvéthétfő
 • Május 4. - Májusnap
 • Május 25. - Munkaszüneti nap
 • Augusztus 31. - Nyári munkaszüneti nap
 • December 25. - Karácsony
 • December 28. - Boxing Day

Adózás:

A személyi jövedelemadóról, az ahhoz kapcsolódó visszatérítésekről és kedvezményekről a brit adóhatóság oldalán olvashatsz részletesen.